• 16.11.2021 - Databáze: přidány nové záznamy
  Na stránku Databáze byly vloženy první záznamy případů meziobecní spolupráce vytvořené slovenským partnerským týmem.

 • 26.10.2021 - Spolupráce měst a obcí v oblasti školství a vzdělávání jako cesta k rozvoji regionů
  Čtvrtý workshop, který se věnoval oblasti školství, uzavřel sérii tematických workshopů. Hovořili jak představitelé DSO, které svazkovou školu provozují, tak i zástupkyně z MŠMT. Během online workshopu byl nastíněn i budoucí vývoj v oblasti svazkového školství, které zatím není v České republice příliš rozvinutý.

 • 22.10.2021 - Budoucnost meziobecní spolupráce v ČR, SR a napříč hranicemi
  Třetí tematický workshop se zaobíral budoucností v oblasti meziobecní spolupráce. Podobně jak tomu bylo i na předešlých workshopech, i nyní vystoupili představitelé vedení některých obcí či manažeři DSO. Příspěvek zazněl i od radního Statutárního města Brna.

 • 23.9.2021 - Spolupráca miest a obcí v rámci SR a ČR
  Podobně jako minulý rok se i letos v září konala konference na téma spolupráce měst a obcí. Tentokrát se centrum dění přesunulo přes hranice na Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne​. Se svými příspěvky vystoupili zástupci akademické sféry i řečníci se zkušenostmi z obecní praxe.

 • 6.9.2021 - Databáze: přidány první případové studie
  Na stránku Databáze byly přidány první záznamy dobré praxe meziobecní spolupráce. 

 • 29.6.2021 - Výzkum: doplnění
  Na stránku Výzkum bylo doplněno nových pět záznamů týkajících se problematiky meziobecní spolupráce.

 • 24.6.2021 - Ako napredovať a rozvíjať medziobecnú (cezhraničnú) spoluprácu
  Druhý workshop v režii slovenského partnerského týmu se zabýval problematikou rozvoje a udržitelnosti meziobecní spolupráce. Byly představeny zkušenosti spolupráce obcí na Slovensku doplněné o akademický pohled na toto téma.

 • 19.5.2021 - Ako naštartovať a rozbehnúť medziobecnú (cezhraničnú) spoluprácu
  První workshop režírovaný partnerským týmem ze Slovenska se zabýval hned několika tématy. Kromě podnětů pro vznik meziobecní spolupráce a její následné benefity, byly probírány rovněž problémy a překážky takové spolupráce.

 • 29.4.2021 - Jak udržet a rozvíjet úspěšnou meziobecní (přeshraniční) spolupráci?
  Druhý tematický workshop řešil problematiku udržování a rozvíjení již nastartované meziobecní spolupráce. Opět se ho účastnili zástupci jak veřejné správy, tak i akademické sféry. Kromě výstupů hostů byl čas i na bohatou diskusi obohacující probírané téma.

 • 23.3.2021 - Jak nastartovat úspěšnou meziobecní (přeshraniční) spolupráci?
  V online prostoru proběhl první ze série tematických workshopů, jehož se účastnili zástupci jak z akademického prostředí tak i zástupci měst, obcí, DSO a MAS. Byly představeny výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu MOSINVI a následovaly příspěvky týkající se nastartování meziobecní spolupráce.

 • 11.3.2021 - Výzkum: přidány první záznamy
  Na stránku Výzkum byly přidány první krátké a přeložené abstrakty vědeckých článků zabývajících se problematikou meziobecní spolupráce. V záznamech jsou mimo jiné i odkazy vedoucí přímo ke zdrojům, kde lze nalézt celé texty článků v původním jazyce.

 • 8.9.2020 - Spolupráce měst a obcí v ČR a napříč hranicemi 
  Na půdě Ekonomicko-správní fakulty proběhla konference věnovaná meziobecní spolupráci pořádaná společně s Trenčianskou univerzitou. Na konferenci byly prezentovány různé vnitrostátní i mezinárodní zkušenosti z realizace společných projektů. Fotografie a videa z události jsou k nahlédnutí v Galerii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info