Eduard Bakoš je odborný asistent na Ekonomicko-správní fakultě MU. Jeho výzkum je zaměřený na místní vládu, meziobecní spolupráci a environmentální problémy. V těchto oblastech participoval na řešení řady výzkumných projektů na národní, regionální i místní úrovni.

Mgr. Lenka Bártlová


e‑mail:

Zajímá jí komunikace a marketing v neziskovém sektoru. Zatím se věnovala tomuto tématu převážně v oblasti odpadového hospodářství. Teď aktuálně pomáhá s přípravou kampaní na prevenci rakoviny způsobené HPV virem a na problematiku odpadů ve městě Znojmě. Krom MUNI studovala i Mezinárodní veřejné finance a ekonomii ve Francii, kde našla nadšení pro témata, která přesahují hranice domoviny.

Ing. Jakub Daněk

Administrátor webu


e‑mail:

Je absolventem bakalářského programu Veřejná ekonomika a správa na Ekonomicko-správní fakultě MUNI.

Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

vedoucí institutu veřejné správy – Institut veřejné správy


telefon: 778 769 632
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Působí jako odborný asistent na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty (ESF) MU. Zabývá se hlavně problematikou finančního řízení ve veřejném sektoru se zaměřením na města a obce, dále pak také marketingem ve veřejném sektoru a veřejné správě. Podílí se na řešení projektů pro veřejnou správu a územní samosprávu i mezinárodních projektů. Mimo univerzitu působí jako neuvolněný místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a člen komise Rady Jihomoravského kraje pro IT a e-Government. 

Ing. Eva Ivanová, CSc.

dekanka FSEV TnUAD


e‑mail:

V minulosti taktiež pôsobila ako vedúca katedry, bola členkou akademického senátu FSEV a viacerých ďalších komisií. V rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo venuje problematike ekonomiky, verejnej správy v oblasti regionálneho rozvoja a ďalším súvisiacim témam. V rámci zapojenia sa do vedecko-výskumné prostredia je súčasťou viacerých domácich a medzinárodných vedeckovýskumných projektov, a to ako zodpovedná riešiteľka i platná členka riešiteľského kolektívu.

Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA

vedúcá Katedry verejnej správy a regionálnej ekonomiky FSEV TnUAD


e‑mail:

V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje problematike verejného sektora, verejnej správy, regionálneho rozvoja a regionálnej ekonomiky. Vrámci svojej vedecko-výskumnej aktivity sa venuje najmä aktuálnym otázkam z prostredia verejnej správy, a to najmä samosprávy a modernizácie štátnej správy. Je členkou Akademického senátu FSEV TnUAD a viacerých vedecko-výskumných projektov.

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA

prodekanka pre pedagogiku - I. stupeň štúdia FSEV TnUAD


e‑mail:

Je členkou Katedry ekonómie a ekonomiky, kde vykonáva svoju vedecko-pedagogickú činnosť od roku 2001. Od roku 2011 je členkou Rady vysokých škôl Slovenskej republike a od roku 2018 i členkou vedeckej rady FSEV.

Vo svojej odbornej a vedeckej praxi sa zameriava na problematiku trhu práce, regionálnych disparít a regionálneho rozvoja a je odborníčkou na financie, financovanie a finančný manažment. Bola zapojená do viacerých domácich a medzinárodných vedeckovýskumných projektov ako zodpovedná riešiteľka a platná členka riešiteľského kolektívu. 

Ing. Jana Masárová, PhD.

vedúca Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV TnUAD


e‑mail:

V rámci svojej vedecko-výskumnej aktivity sa venuje problematike verejnej správy, regionálneho rozvoja a regionálnych rozdielov, ďalej sa venuje otázkam ekonomickej výkonnosti štátov a regiónov a problematike cestnej infraštruktúry. Je riešiteľkou viacerých výskumných projektov, je členkou Akademického senátu FSEV TnUAD a Akademického senátu TnUAD. Pôsobí ako členka finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve v rodnej obci.

Jeho specializací je regionální ekonomie s důrazem na hodnocení
dlouhodobých dopadů projektů v oblasti dopravy a životního prostředí včetně posouzení vzájemných konfliktů těchto dvou oblastí. Zabývá se také sběrem, analýzou i vizualizací big dat a potenciálu jejich využití pro oblast ekonomie. Spolupracuje s partnery ze soukromého sektoru, veřejné správy i z oblasti nestátních neziskových organizací.

Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.

manažer dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šternbersko


e‑mail:

Věnuje se práci pro rozvoj venkova jako manažer dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šternbersko a propagátor konceptu meziobecní spolupráce. Pracuje pro rozvoj venkova jako člen výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva Olomouckého kraje a ve své obci Štarnov působí na finančním výboru.

Má bohaté zkušenosti s projekty přeshraniční spolupráce (Cíl 3 Česká republika – Polsko 2007 - 2013, Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020), i nadnárodní spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info