Projekt „Posilováním spolupráce obcí k řešení problému "Invisible border" (NFP304030R566)“ je řešen ve spolupráci Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity (ČR-SR). Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

Smyslem projektu je analyzovat aktuální stav spolupráce měst a obcí v příhraniční ale i napříč hranicemi, identifikovat a mapovat příklady dobré praxe, budovat vhodnou platformu pro sdílení znalostí a další aktivity. Vizí projektu je skrze zkvalitňování meziobecní spolupráce přispět k řešení problému „Invisible border“ a současně k posilování kapacit veřejné správy v území propojováním relevantních stakeholderů a s využitím evidence-based přístupů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info